Bu sitede çerezler kullanılmaktadır, sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 2. GİRİŞ

  İşbu Kullanım Koşulları, supremetest.net web sitesinin (" Web Sitesi") kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Web Sitesi'nin ziyaret ve kullanımı ile Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarınatabidir. Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (" Huawei") bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi'ndeki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır.Bu nedenle lüften "Kullanım Koşulları" sayfasını düzenli olarak takip ediniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesi'ni kullanmayınız. Web Sitesi'ni kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Ayrıca Kullanım Koşulları'nı onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz. Huawei Kullanım Koşulları'nı ihlâl etmeniz durumunda Web Sitesi'ni kullanımızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

 3. GENEL ŞARTLAR

  1. Web Sitesi'ni kullanan Kullanıcıların kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Web Sitesi'ni kullanamama gibi durumlardan Huawei sorumlu tutulamaz.Kullanıcı,Web Sitesi'nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Web Sitesi'ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  2. Huawei veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Web Sitesi veya Web Sitesi'nin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Web Sitesi'nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Huawei'e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  3. Huawei, Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Okuyucuların bu Web Sitesi'nde yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir.

  4. BU PLATFORM'DA VERİLEN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. HUAWEI İŞBU BELGEDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

  5. Huawei, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Web Sitesi'ndeki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

  6. Huawei, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Web Sitesi'nde bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Web Sitesi'nin genel güvenliğini tehdit edecek, Web Sitesi'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Web Sitesi kullanımını engelleyebilir.

  7. Web Sitesi'nin ya da Web Sitesi'nde yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.

  8. Bu Web Sitesi, üçüncü taraf web sitelerine/uygulamalarına bağlantılar içerebilir, ancak Huawei bu web sitelerinin/uygulamaların hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerini/uygulamaları kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine/uygulamasına verilen bir bağlantı, Huawei'nin siteyi/uygulamayı ya da sitede/uygulamada adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

 4. KULLANIM KOŞULLARI

  9. Kullanıcı, Web Sitesi'nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Web Sitesi'nde zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Web Sitesi'nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10. Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

  11. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Web Sitesi'ni kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

 5. FİKRİ HAKLAR

  12. İşbu Web Sitesi'nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Web Sitesi işleteni ve sahibi Huawei'e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Web Sitesi'nin ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

  13. Web Sitesi'nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.

  14. Web Sitesi'nin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  15. Web Sitesi'nin ziyaret edilmesi kullanılması neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni'ni inceleyiniz.

 7. SAİR DÜZENLEMELER

  16. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.