Bu sitede çerezler kullanılmaktadır, sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.

Sürekli Test Modeline Geçiş Rehberi: Sürekli Teste Nasıl Başlanır?

Bir yazılımın tamamlanma süreci aynı zamanda yazılımın birçok testten geçirilmesini de içerir. Bu sayede yazılımın her durumda çalışır olduğundan ve karşılaşılabilecek hataların ortadan kaldırıldığından emin olunmaya çalışılır. Bu testleri düzgün şekilde gerçekleştirmek ise kendi başına bir uzmanlık alanıdır ve test yapmanın çeşitli metodları vardır.

Yazılım başarısı, geçtiğimiz on sene içinde şirketlere yardımcı olmanın ötesinde şirketlerin konumlarında belirleyici rol oynamaya başladı. Bu da sektörün yazılım geliştiricilerini çok daha hızlı ve kapsamlı programlar geliştirmeye zorladı. Yazılım oluşturma sürecinin ayrılmaz bir parçası olan testlerin bu sürece ayak uydurması ve sürece hız kazandırırken meydana gelecek hataları da minimuma indirmesinin gerekliliği sürekli testleri daha büyük bir ihtiyaç haline getirdi.

Sürekli Test Nedir?

Continuous Testing olarak da bilinen sürekli testler, bir yazılımı oluşturma sürecinin her aşamasında farklı test teknikleriyle yazılımı döngüsel olarak sık sık değerlendiren ve hataları tespit ederek geliştiriciye raporlayan bir test anlayışıdır.

Sürekli test modelinde, önceki anlayışların aksine testlerin gerçekleştirilmesi için yazılımın taslağının oluşması beklenmez, yazılım oluşana kadarki her aşamada sürekli testler yapılabilir. Geleneksel test yöntemleri hem yavaş oldukları hem de güncelliklerini yitirdikleri için sürekli test yöntemi gibi farklı şartlara kolayca uyum sağlayabilen bir test anlayışı işletmenizi geleceğe taşımak için en garanti yol olacaktır.

Sürekli Testin Avantajları

Birçok yazılım ekibi için artık vazgeçilmez hale gelen sürekli testler sağladıkları avantajlar sayesinde giderek yaygınlaşıyor. Şimdi sürekli test yapmanın sağladığı faydaları bir gözden geçirelim:

  1. Veri hattının tamamında test yapmak

Sürekli test, bir yazılımı bütün olarak test etmesinin yanı sıra yazılımın farklı parçalarını teker teker test ettiği için sorunun nerede olduğunu görmeyi mümkün kılar. Her departman kendi bölümünün testini yaptığı zaman problemler büyümeden çözülmüş olur.

  1. Riskleri erken görmek

Geleneksel test yöntemlerinin aksine sürekli test, yazılım geliştirilirken de yapıldığı için ortaya çıkabilecek problemler erken tespit edilir. Büyük problem yaratabilecek denemeler en baştan fark edilir.

  1. Test sürecini test etmek

Sürekli testte her şeyin her zaman test ediliyor olması aynı zamanda test yazılımlarının yeterliliği hakkında da net bilgi verir. Test programları, test sürecinde her türlü veriyi kayıt altına aldığı için test süreçlerinin incelenmesi de kolaylaşır.

  1. Anında geri bildirim

Test yazılım geliştirmenin her aşamasında yapıldığı için her türlü problemden anında haberdar olunur. Hatalar projenin bitimine doğru değil meydana geldikleri anda ortaya çıkarlar.

Sürekli Testin Teknolojik Gelişmedeki Rolü

Sürekli test, otomasyonda ve verim artışında sürecin sonraki aşamaya geçişini sağlayan bir basamak olarak görülebilir. Geliştirilen yazılımın türü, beklenen performans ne olursa olsun, sürekli test metodu kullanmak insan emeğinin doğru yere gitmesi sağlar. Sürekli testten de ötesi olan dijital test yönteminin bir gün geliştirilebilmesi için sürekli test konusunda atılan adımların başarıya ulaşması gerekli bir durumdur.

Sürekli Testin Kapsamı

Sürekli test, fonksiyonel gereklilikleri de test eder. Unit Testler, Arayüz Testleri, Uyum Testleri ve Sistem Testleri gibi işlevsel gereklilikleri test ettiği gibi Statik Kod Analizi, Güvenlik Testi, Performans Testi gibi fonksiyonel olmayan gerekliliklerin de karşılandığını denetler. Yazılımda yapılan her yenilikte, yani her yeni versiyonda gerçekleştirilen bu testler geliştiricilerin yazılımın durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olmalarını sağlar. Test ortamının stabil hale getirilmesiyle, testler de daha başarılı şekilde gerçekleştirilir. Bunu sağlamak için ise 3 şey yapılır:

  1. Sanallaştırma programı, ekibinizin kontrol edebileceği gerekliliklerin sağlanması için kullanılır.
  2. Hizmet sanallaştırması, ekibinizin kontrolü dışındaki gerekliliklerin sağlanması için kullanılır.
  3. Test veri yönetimi, programın daha stabil ortamda işleyebilmesi için kullanılır.

Sürekli Test-Otomasyon İlişkisi

Sürekli testler otomatize edilmiş testlerdir ama bir testin otomatize edilmiş olması sürekli test kapsamına girdiği anlamına gelmez. Sürekli test, otomatizasyon aşamasının en son basamağıdır. Sadece otomatize edilen testlerde önemsiz bazı durumlar hata olarak gözükebilirken, sürekli testlerde hata olarak tespit edilen her şey gerçekten proje için risk oluşturan tehlikelerdir. Sürekli testte en önemli hatalara öncelik verildiği için kaynak kullanımı da buna göre belirlenir. Sürekli testte karşılaşılan her hata, sonraki süreçte aynı hataların tekrarlanmasını engellemek için veri olarak kullanılır.

Sürekli Testin Uygulanması

Sürekli testin başarılı işleyebilmesi için ekibin tüm departmanlarının birlikte, uyum içinde çalışıyor olması gerekir. Her departman, testi kendi kapsamlarına girdiği ölçüde yapar ve sonuçları gerekli yerlerde paylaşır. Testin doğru uygulanabilmesi ve anlamlı sonuçlar vermesi için mantıklı parçalara bölünmüş, aşamalı ve tekrar edilebilir olması önemlidir.

Her testin en az bir kere uygulanması gerekliliğinin yanı sıra, entegrasyon testi gibi daha çok kaynak tüketen testlerin daha seyrek, birim testi gibi daha az kaynak tüketen testlerin ise daha sık yapılması sağlanmalıdır. Test verisi veya test ortamı gibi değişkenlerin etkisinin minimale indirilmesi, testlerin birbiriyle tutarlı bir şekilde çalışabilmesi için önemlidir.

Supreme Test Sürekli Testi Nasıl Uygular?

Supreme Test, yazılım ekibinize sürekli testin olmazsa olmazı olan uçtan uca test otomasyonunu sağlayan bir platformdur. Geniş protokol desteğiyle çok büyük ölçekli sistemlerin ihtiyacı olan karmaşık test otomasyonlarına dahi çözüm olur. Eklenti tabanlı yapısı sayesinde istenen test protokollerinin sisteme entegre edilmesine imkan tanır ve detaylı test raporlarıyla sürece tamamen hakim olmanızı sağlar. Supreme Test sayesinde yapacağınız sürekli testlerle yazılımlarınızın kalitesini artırabilir, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sürecin kusursuz işlemesi ve geliştiricilerin yeteneklerini parlatabilmesi için bir araç olan Supreme Test, işletmenizin geliştireceği yeni projelerin de önünü açacak bir test anlayışı sunar.